Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zasady funkcjonowania

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Zasady funkcjonowania

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.

 

W czasie przerwy wakacyjnej Przedszkole pełni 2 tygodniowy dyżur wakacyjny.

 

W Plastusiowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 przy ul. M. Hemara 8, funkcjonuje jedenaście oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przy oddziale zamiejscowym Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 414, przy ul. Mochtyńskiej 92 od września 2016r. funkcjonuje tymczasowo powołanych sześć oddziałów zamiejscowych dla dzieci w wieku  3-6 lat.

Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.


Wprowadził BZMW/ext.APrusik 2012-11-13
Aktualizujący bzmw/ext.mdrojewska 2021-03-30
Zatwierdzający bzmw/ext.mdrojewska 2021-03-30
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2021-03-30
Wersja standardowa