Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 – 17.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerwy wakacyjnej.
 
W czasie przerwy wakacyjnej Przedszkole pełni 2 tygodniowy dyżur wakacyjny.
 
W Plastusiowym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 414 przy ul. M. Hemara 8, funkcjonuje jedenaście oddziałów przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-6 lat. Przy oddziale zamiejscowym Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 414, przy ul. Mochtyńskiej 92 od września 2016r. funkcjonuje tymczasowo powołanych sześć oddziałów zamiejscowych dla dzieci w wieku  3-6 lat.
Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa