Kanał Wyżej
Status prawny

 
STATUS  PRAWNY:
Kod i nazwa podstawowej formy prawnej
2 - JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEMAJĄCA OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
Kod i nazwa szczególnej formy prawnej
29 - GMINNE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
Kod i nazwa formy własności
113 - WŁASNOŚĆ SAMORZĄDOWA
Przedszkole jest jednostka budżetową Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Białołęka (Uchwała Nr LXII/1795/2005 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 roku w sprawie przekształcenia niektórych zakładów budżetowych m.st. Warszawy w jednostki budżetowe m.st. Warszawy);
Organem Prowadzącym Przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa, reprezentowana przez Prezydenta Miasta Warszawy, za pośrednictwem Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy, reprezentowanego przez Dyrektora tego Wydziału;
Organem Nadzoru Pedagogicznego Przedszkola jest Kuratorium Oświaty w Warszawie / Mazowiecki Kurator Oświaty.
 
 
AKTY PRAWNE:
Akt założycielski przedszkola z dnia 28 maja 2009 r. stanowiący Załącznik do uchwały Nr LVI/1696/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie założenia Przedszkola Nr 414 w Warszawie, ul. Ostródzka 175d.
Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
Uchwała Nr XIII/225/2011 Rady m. st. Warszawy z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie zmiany adresu Przedszkola nr 414 w Warszawie ul. Ostródzka 175 D


Uchwała Nr LXVI/1823/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany nazwy Przedszkola nr 414 w Warszawie, ul. M. Hemara 8
Statut Plastusiowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 414, ul. M. Hemara 8, 03-289 Warszawa.
 Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status prawny
Statut Przedszkola

Wersja standardowa