Przedszkole nr 414
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 414 > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych

Ogłoszenie naboru na stanowisko Specjalisty ds. kadrowo-administracyjnych

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
 
Stanowisko
SPECJALISTA DS. KADROWO-ADMINISTRACYJNYCH
Komórka organizacyjna/Podmiot
PRZEDSZKOLE NR 414 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W WARSZAWIE
Dzielnica
Białołęka
Termin
24-02-2018
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki
Starszy specjalista do spraw: kadrowo-administracyjnych w Przedszkolu nr 414 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie

Miejsce wykonywania pracy:

Warszawa

Adres:

Warszawa ul. M. Hemara 8

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała – powyżej 4 godzin dziennie. Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka.  Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują a uciążliwe są na bieżąco minimalizowane.

ZAKRES ZADAŃ administrowanie i prowadzenie akt osobowych pracowników przygotowywanie niezbędnej dokumentacji pracowniczej: umów, aneksów, świadectw pracy aktualizacja danych pracowniczych w systemach HR sporządzanie raportów kadrowych

deklaracje ZUS, PIT, PFRON, GUS,

inne z zakresu kadr i administracji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE Wykształcenie: wyższe doświadczenie zawodowe: 1 rok najlepiej w administracji publicznej i/lub przy  prowadzeniu administracji kadrowej - potwierdzone kserokopiami świadectw pracy lub innych dokumentów znajomość przepisów: prawa pracy, kadrowych, ZUS sprawna umiejętność obsługi komputera w tym pakietu MS Office Posiadanie obywatelstwa polskiego Korzystanie z pełni praw publicznych Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe WYMAGANIA DODATKOWE Wykształcenie: wyższe administracyjne, prawne lub ekonomiczne doświadczenie zawodowe: 1 rok w administracji przywiązywanie uwagi do drobiazgowego spełniania wymogów formalnoprawnych umiejętność pracy w zespole, komunikatywność umiejętność działania w sytuacjach stresowych, odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu umiejętność analitycznego myślenia DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE Życiorys lub CV Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW Dokumenty należy złożyć do: 24.02.2018 Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Przedszkole nr  414 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie INNE INFORMACJE: Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne.
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasze Przedszkole jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (22) 747-10-72 , przedszkole414@gmail.com
 
 
Wprowadził BZMW/ext.KTroszczynska 13-02-2018
Aktualizujący Drojewska Monika 21-04-2021
Zatwierdzający Drojewska Monika 21-04-2021
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 21-04-2021
Liczba odwiedzin: 124